FAI Free Flight World Cup 2013

FF WCup

Results of Sukkot Open - Israel Free Flight Competition


Held on September 20-21 at Ofakim in Israel. World Cup code:IS
Last update of this page: 2 October 2013

F1A 43 flew

WC pointsTotal
1Anton GorskyRUS 54 993
2Saar IsakovISR 44 976
3Shmuel KuflikISR 34 973
4Avner StudnikISR 28 961
5Shachar LimorISR 23 952
6Mati MoskowizISR 22 950
7Yaron KrausISR 21 928
8Michael FurmanISR 20 916
9Aviv BalasianoISR 19 912
10Ran AltmanISR 18 903
11Liav HershkovitzISR 17 870
12Moti PinhasISR 16 860
13Eli GerberISR 15 859
14Asaf Shpringer (J)ISR 13 849
14Shmuel SittonISR 13 849
16Koby CohenISR 11 847
17Ittai LeviISR 10 839
18Lior BacharISR 9 835
19Eyal GalorISR 8 831
20Snir AizenISR 7 756
21David BergISR 6 733
22Ron Shnaider (J)ISR 5 728
23Gil Yair (J)ISR 0 717
24Omri Shechter (J)ISR 0 700
25Uri ShafrirISR 0 676
26Sagie ShraiberISR 0 616
27Itai LowentalISR 0 613
28Nadav Eyni (J)ISR 0 606
29Erez Shir ShifrutISR 0 596
30Tal Bishet (J)ISR 0 594
31Yeuda ZakISR 0 568
32Yakir VakninISR 0 562
33Hadar ElkayamISR 0 546
34Victor Solomatin (J)ISR 0 538
35Ran Shtub (J)ISR 0 537
36Ittai ShichmanISR 0 486
37Amit Kidron (J)ISR 0 454
38Roy LevavISR 0 452
39Tomer Rozin (J)ISR 0 447
40Nir ShitritISR 0 317
41Zhahi Edri (J)ISR 0 186
42Gili StolermanISR 0 184
43Abraham BaruchISR 0 179

F1A-Junior 11 flew

WC pointsTotal
1Asaf ShpringerISR 52 849
2Ron ShnaiderISR 41 728
3Gil YairISR 31 717
4Omri ShechterISR 26 700
5Nadav EyniISR 21 606
6Tal BishetISR 20 594
7Victor SolomatinISR 0 538
8Ran ShtubISR 0 537
9Amit KidronISR 0 454
10Tomer RozinISR 0 447
11Zhahi EdriISR 0 186

F1B 19 flew

WC pointsTotalFlyoff 1
1Gil HagayISR 51 960 406
2Or ShabatISR 41 960 389
3Yehonatan SegevISR 31 960 350
4Shmuel KuflikISR 26 960 333
5Gilad MarkISR 21 960 323
6Vitaly ManISR 20 960 301
7Yaron KarpelISR 19 960
7Ohad WeisfalnerISR 19 960
9Ezra KrausISR 17 959
10Abraham BaruchISR 15 935
11Omri SirkisISR 0 911
12Tomer Obligenhartz (J)ISR 0 906
13Eitan HavaISR 0 887
14Tuvia FaibishISR 0 856
15Gil MitzmacherISR 0 848
16Giora HerzbergISR 0 787
17Tom Arbel (J)ISR 0 718
18Tal Itzhakian (J)ISR 0 567
19Oded FishlerISR 0 502

F1B-Junior 3 flew

WC pointsTotal
1Tomer ObligenhartzISR 50 906
2Tom ArbelISR 40 718
3Tal ItzhakianISR 0 567

F1C 5 flew

WC pointsTotal
1Abraham ElyakimISR 45 960
1Yaakov ItzhakovISR 45 960
3Shlomo NagariISR 30 909
4Yuri ZilbershteinISR 0 805
5Michael MashiachISR 0 704

[FF World Cup results for 2013] - [Jury report on Sukkot Open - Israel Free Flight Competition] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes