FAI Free Flight World Cup 1999

Results of Antonov Cup


Held on 16-18 July 1999 in Ukraine. World Cup code: AN
Last update of this page: 9 Apr 2000


F1A 36 flew

  1  Yaroslav Artemenko (J)    UKR  1249
  2  Yuri Donchenko        UKR  1222
  3  Victor Stamov         UKR  1210
  4  Igor Yablonovsky       UKR  1185
  5  Victor Chop          UKR  1167
  6  Anatoly Kozyrenko       UKR  1149
  7  Roman Isaenko         UKR  1148
  8  Vasily Beschasny       UKR  1126
  9  Vitaliy Vaschenko       UKR  1105
 10  Viktor Isaenko        UKR  1087
 11  Oleg Pshenichny        UKR  1061
 12  Victor Besarab        UKR  1054
 13  Vladimir Koryaka (J)     UKR  1039
 14  Nikolay Sadchicov       UKR  1001
 15  Igor Zavgorodny        UKR  993
 16  Yuri Grushkovsky       UKR  991
 17  Vladislav Lazarevich     UKR  952
 18  Elena Chernikh        UKR  908

F1B 27 flew

  1  Stepan Stefanchuk       UKR  1260 +383
  2  Oleg Kulakovsky        UKR  1260 +307
  3  Yury Blazhevich        UKR  1260 +295
  4  Igor Vivchar         UKR  1260 +294
  5  Oleg Krysko          UKR  1250
  5  Anatoliy Zastavenko      UKR  1250
  7  Alexander Shagun       UKR  1249
  8  Evgeny Gorban         UKR  1239
  9  Grigoriy Andrievich      UKR  1230
 10  Alexei Bukin         UKR  1229
 11  Alexander Starov       UKR  1215
 12  Nikolay Mikheev        RUS  1210
 13  Sergey Molchanov       UKR  1165
 14  Viktor Starostenko      UKR  1161

F1C 11 flew

  1  Vladimir Tregubenko      UKR  1260
  2  Alexander Molchanov      UKR  1236
  3  Artem Babenko         UKR  1212
  4  Valeriy Tchapsky       UKR  1162
  5  Yuri Mogilniy         UKR  1125
  6  Roy Summersby         AUS  980
[FF World Cup 1999]This page produced by Ian Kaynes