FAI Free Flight World Cup 1992

Results of Oleg Antonov Cup


Held on 11 July 1992 in Ukraine . World Cup code:AN
Last update of this page: 3 Jan 2000


F1A

  1  Eugeny Kovalev        RUS 
  2  Victor Isaenko        UKR 
  3  Sergei Makarov        RUS 
  4  Vladimir Bardin        UZB 
  5  Leonid Koryaka        UKR 
  6  Sergey Kozyrenko       UKR 
  7  Yuri Gritsunov        KBR 
  8  Alexander Neustroev      RUS 
  9  Rimas Indryushonis      LIT 
 10  Victor Pisanny        UKR 
 11  Igor Kolumbet         UKR 
 12  Vasily Beschasny       UKR 
 13  Victor Tchop         UKR 
 14  Anatoly Litvyakov       RUS 

F1B

  1  Sergey Pomogaev        UKR 
  2  Igor Borsuk          UKR 
  3  Dmitry Akulshin        UKR 
  4  Anatoly Rybchenkov      RUS 
  5  Alexei Ivoninski       UKR 
  6  Igor Strutski         RUS 
  7  Igor Vivtchar         UKR 
  8  Vladimir Romanchenko     UKR 
  9  Vladimir Belyaev       UZB 
 10  Radik Huziev         TAT 
 11  Stepan Stefanchuk       UKR 
 12  Vladimir Arteev        RUS 
 13  Nikolav Miheev        RUS 
 14  Anatoly Tsaritsinski     UKR 

F1C

  1  Valerij Strukov        UKR 
  2  Michail Tsiryulev       RUS 
  3  Yuri Zaharov         YAK 
  4  Valery Chapski        UKR 
  5  Igor Andryustchenko      UKR 
  6  Vladimir Barabanov      MLD 
  7  Oleg Kudryashov        RUS 
  8  Alexander Molchanov      UKR 
  9  Andrey Toloknov        RUS 
 10  Sergey Katyba         UKR 
 11  Vladimir Tregubenko      UKR 
 12  Sergey Vorvihvost       UKR 
 13  Gennady Dobrovolski      UKR 
 14  Nikolay Morgunov       KBR