FAI Free Flight World Cup 2005

Results of Kharkiv Cup


Held on June 10-12 at Kharkiv in Ukraine. World Cup code:KH
Last update of this page: 18 June 2005

F1A 18 flew

  1 Evheniy Tsoy         RUS  1198
  2 Pavlo Marakhovskyy (J)    UKR  1148
  3 Dmytro Hrihoryev       UKR  1106
  4 Ignat Diorditse        UZB  1070
  5 Victor Isayenko        UKR  1067
  6 Roman Isayenko        UKR  1017
  7 Yuriy Donchenko        UKR  998
  8 Artem Bezchasnyy (J)     UKR  960
  8 Pavel Choroshev        RUS  960

F1A-Junior 4 flew

  1 Pavlo Marakhovskyy      UKR  1148
  2 Artem Bezchasnyy       UKR  960

F1B 13 flew

  1 Sergiy Molchanov       UKR  1170 +259
  2 Anatoliy Rybtchenkov     RUS  1170 +237
  3 Victor Starostenko (J)    UKR  1170 +223
  4 Mykola Kovalenko       UKR  1160
  5 Anatoliy Zastavenko      UKR  1155
  6 Valeriy Usikov        UKR  1143
  7 Viktor Kholyavkin       UKR  1120

F1C 9 flew

  1 Artem Babenko         UKR  1170 +316
  2 Volodymyr Sychov       UKR  1170 +313
  3 Victor Semenyaga       UKR  1170 +244
  4 Dmytro Stakhanov       UKR  1151
  5 Volodymyr Tregubenko     UKR  1143

[FF World Cup results for 2005] - [Jury report on Kharkiv Cup] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes