FAI Free Flight World Cup 2005

Results of Black Sea Cup of Belarus


Held on July 14-17 at Odesa in Ukraine. World Cup code:BS
Last update of this page: 23 July 2005

F1A 52 flew

  1 Pavel Khoroshev        RUS  1260 +272
  2 Vasily Bezchasny       UKR  1260 +265
  3 Andrey Korobitsin       RUS  1260 +259
  4 Igor Yablonovsky       UKR  1260 +246
  5 Yuriy Evdokimov        RUS  1260 +194
  6 Sergei Makarov        RUS  1260 +186
  7 Victor Pisanny        UKR  1260 +153
  8 Valery Lazarevich       UKR  1250
  9 Victor Tchop         UKR  1237
 10 Dmitry Grigoriev       UKR  1226
 11 Victor Yundin         UZB  1220
 12 Mikhail Kochkarev       RUS  1218
 13 Yury Donchenko        UKR  1217
 14 Samsonov Alexey (J)      UKR  1214
 15 Veronika Vivchar (J)     UKR  1195
 16 Victor Stamov         UKR  1192
 17 Cenny Breeman         BEL  1185
 18 Alexey Pustovit        MLD  1175
 19 Igor Kolumbet         UKR  1170
 20 Roman Lavrinov        UKR  1165
 21 Yury Grushkovskiy       UKR  1154
 22 Sergey Terentiev       RUS  1144
 23 Oleh Pshenychnyy       UKR  1141
 24 Peter Allnutt         CAN  1131

F1A-Junior 13 flew

  1 Samsonov Alexey        UKR  1214
  2 Veronika Vivchar       UKR  1195
  3 Sergiy Protopopov       UKR  1124
  4 Doga Pavel          UKR  1118
  5 Snizhana Mozyrska       UKR  1095
  6 Pavlo Marakhovskyy      UKR  1083
  7 Chernishev Danila       UKR  1047

F1B 38 flew 24 full scores

  1 Andrey Burdov         RUS  1260 +300 +415
  2 Igor Vivchar         UKR  1260 +300 +375
  3 Alexandr Shagun        UKR  1260 +300 +306
  4 Radik Khuziev         RUS  1260 +300 +291
  5 Anatoly Zastavenko      UKR  1260 +300 +286
  6 Evgeny Gorban         UKR  1260 +300 +280
  7 Nikolay Kovalenko       UKR  1260 +300 +277
  8 Oleksandr Gontar       UKR  1260 +300 +273
  9 Vladimir Vivchar       UKR  1260 +300 +269
 10 Alexei Bukin         UKR  1260 +300 +264
 11 Gorban Evgueny (J)      UKR  1260 +300 +262
 12 Oleg Kulakovsky        UKR  1260 +300 +261
 13 Yury V Evdokimov       RUS  1260 +300 +260
 14 Viktor Starostenko      UKR  1260 +300 +256
 15 Vladimir Kurabtsev      UKR  1260 +300 +246
 16 Ismail Sarioglu        TUR  1260 +297
 17 Roger Morrell         USA  1260 +282
 18 Sergey Molchanov       UKR  1260 +275
 19 Yuri Blazhevich        UKR  1260 +263

F1C 12 flew 9 full scores

  1 Artem Babenko         UKR  1260 +300 +467
  2 Victor Semenyaga       UKR  1260 +300 +334
  3 Dmitry Stakhanov       UKR  1260 +300 +310
  4 Andrei Kirilenko       USA  1260 +300 +303
  5 Vadym Pecherytsya       UKR  1260 +300 +300
  6 Eugene Verbitsky       UKR  1260 +300 +285

[FF World Cup results for 2005] - [Jury report on Black Sea Cup of Belarus] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes