FAI Free Flight World Cup 2005

Results of Antonov Cup


Held on July 8-10 at Kyiv in Ukraine. World Cup code:AN
Last update of this page: 26 July 2005

F1A 36 flew

  1 Viktor Chop          UKR  1260 +295
  2 Dmytro Hrihoryev       UKR  1260 +288
  3 Van Nest Brian        USA  1260 +243
  4 Yuriy Donchenko        UKR  1260 +240
  5 Roman Lavrinov        UKR  1260 +234
  6 Viktor Stamov         UKR  1260 +198
  7 Viktor Pysanniy        UKR  1253
  8 Sergiy Protopopov (J)     UKR  1252
  9 Igor Yablonovskyy       UKR  1245
 10 Mykola Sadchikov       UKR  1228
 11 Valeriy Lazarevych      UKR  1223
 12 Vladyslav Lazarevych     UKR  1218
 12 Oleh Pshenychnyy       UKR  1218
 14 Breeman Cenny         BEL  1213
 15 Igor Kolumbet         UKR  1208
 16 Cetin Kargin         TUR  1168
 17 Yuriy Medvedyev        UKR  1157
 18 Veronika  Vivchar (J)    UKR  1152

F1A-Junior 7 flew

  1 Sergiy Protopopov       UKR  1252
  2 Veronika  Vivchar      UKR  1152
  3 Kostyantyn Kolobov      UKR  1146
  4 Pavlo Marakhovskyy      UKR  1021

F1B 24 flew

  1 Volodymyr Vivchar       UKR  1260 +393
  2 Stepan Stefanchuk       UKR  1260 +349
  3 Yuriy Blazhevych       UKR  1260 +317
  4 Anatoliy Zastavenko      UKR  1260 +315
  5 Yevhenii Horban        UKR  1260 +292
  5 Sergiy Molchanov       UKR  1260 +292
  7 Artur Aprodov (J)       UKR  1260 +275
  8 Valeriy Usikov        UKR  1260 +256
  9 Kadir Baran          TUR  1260 +213
 10 Grygoriy Andriyevych     UKR  1238
 11 Oleg Kulakovskyy       UKR  1236
 12 Oleksandr Gontar       UKR  1233

F1C 10 flew

  1 Artem Babenko         UKR  1260 +400
  2 Dmytro Stakhanov       UKR  1260 +296
  3 Vadym Pecherytsya       UKR  1260 +245
  4 Sergiy Katyba         UKR  1249
  5 Viktor Semenyaga       UKR  1238

[FF World Cup results for 2005] - [Jury report on Antonov Cup] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes