Free Flight Ranking F1E

Ranking for competitions to 01/09/2022

Last update of this page 08/09/2022

Return to summary for 01/09/2022

PlaceNameNationalityFAI IDRanking scorePlace change since 01/07/2022Score change since 01/07/2022Performances in current ranking periodPrevious performances counting in scorePerformances not counting in score
1Jean-Luc DrapeauFRA 60325 2764+1+305PC22=637+3 TC22=449-13 GC22=315-13 TZ22=210-26 EE22=0-56 TZ21=515+22 VL21=513+3 UE21=441+15 PE21=429-3 GV22=45-60 GV21=0-16 PM19=0-18 UE19=0-21 GC21=0-38 VL22=0-83 RA21=369 RB21=343 PM21=263-13 MT19=100-15 WE19=79-8 PE19=76-8 PA19=67 TC19=51-3 PC19=50-3 CH19=62-19 BG19=36-3
2Eugeny GorbanUKR 119201 2635+7+772EE22=497+13 PC22=413-6 SI21=508+13 KA22=431 KE20=392+12 KO21=381+10 CA21=0-6 CA22=0-23 PC19=20+5 TC19=0+2
3Tom IoergerUSA 72136 2536 0+155CE22=579 KA22=582 CA22=457-3 SI21=380 CE19=299+1 SI19=265+8 KO19=0-1 WE19=0-4 CA20=0-12 KE20=0-15 KO21=255-3 CE21=214+2 CA21=105-10
4Andre TrachezFRA 60168 2451 0+137GC22=594+3 TZ22=368-10 TC22=126-63 EE22=0-50 PC22=0-146 PM21=523 GV21=426-3 VL21=426-3 TZ21=356-5 GV19=0-3 VL19=0-8 PM19=0-17 GC21=324-5 UE21=262-15 PE19=197+2 MT19=159+39 TZ19=143+16 UE19=124+15 PE21=150-26 GC19=108+11 GV22=149-43 VL22=77-43 CH19=0+3
5Alexander WinkerGER 19388 2384-4-135TC22=348-33 EE22=274-26 PC22=0-106 OK22=596 FB22=595 GV22=512-6 VL22=260-30 PM19=198 CH19=174 MT19=172 PE19=159-3 WE19=153 GV19=31-3 VL19=21-4
6Florian DraghiciROU 79134 2326 0+350PC22=429-13 TC22=368-16 EE22=137-30 SG22=64-26 RB22=536+20 VL22=442+3 RA22=322+6 GV22=253-23 TC19=0-1 MT19=145+30 CH19=85+11 PC19=68+5
7Marta VysokaCZE 30582 2289-2+238TC22=318-26 PC22=180-66 EE22=0-73 GV22=614+40 VL22=608+36 RA21=441+13 RA22=254+13 RB21=0-3 VL19=0-5 LM19=0-8 RB22=0-13 UE19=0-34 GV19=33-1 SG19=29-3
8Velizar VladevBUL 109222 2205+79+1804PC22=596+120 EE22=552+76 TC22=429+80 PA21=174-6 BG21=174-6 PA19=16 BG19=11
9Konrad ZurowskiPOL 53834 2135+11+749EE22=607+40 TZ22=536+23 GC22=264+10 TC22=0-66 PC22=0-70 GC21=414+22 UE21=191 TZ21=164 TZ19=150+10 UE19=103+5 MT19=87+4 GC19=63
10Mihnea ProdanelROU 94305 2130-3+225PC22=363-23 TC22=318-20 JE22=0-40 RA22=603+13 GV22=461+10 VL22=381+3 PM19=184+3 LM19=0-13 SG19=0-16 RB22=0-46 CH19=0-51 PC19=94+1 PA19=62+1 MT19=65-20 BG19=41 JE19=43-9 PE19=29-12 TC19=14-6
11Marian PopescuROU 79131 2071+5+614PC22=496+26 EE22=411+23 VL22=553+20 RB22=368-3 PM19=172-1 GV22=175-20 PC19=0-14 LM19=0-19 PE19=0-30 CH19=0-43 RA22=0-43 WE19=97-8 SG19=81-7 BG19=73 PA19=73 MT19=73-23 TC19=32-5
12Franciszek KanczokPOL 80506 2023-4+143SG22=510 GC22=366-3 TC22=247-30 TZ22=0-36 EE22=0-80 PC22=0-106 TZ21=471+5 UE21=405 GC21=279-5 GC19=159+1 SG19=146+3 TZ19=136 CH19=133 WE19=116+3 MT19=118-1 UE19=75-8
13Jacek ZurowskiPOL 53801 1841+14+659GC22=518+33 PC22=346+13 TZ22=289+16 TC22=186-13 TZ21=280 CH19=162+11 GC19=135+3 UE19=117+2 GC21=99-9 MT19=80-1 UE21=84-19 WE19=60+3 TZ19=47-8
14Giuseppe BertoITA 20030 1811 0+184PC22=446+10 EE22=198-6 TC22=0-66 GV21=513+10 GV22=383-3 MT19=182+3 VL22=199-20 CH19=0-38 VL21=173-3 WE19=70-8 VL19=52+2 GV19=51+2
15Czeslaw ZioberPOL 53828 1802+2+380TC22=580+33 TZ22=249-6 PC22=197-30 GC22=162-6 TZ21=394+2 RA22=288-16 MT19=150+35 UE19=152+18 RB22=0-36 UE21=0-41 GC21=145-12 TZ19=74+5 GC19=63+4 TC19=57+5 CH19=38+7
16Sabine TrachezFRA 60176 1751-6-51EE22=320 GC22=213-10 TZ22=131-23 PC22=97-66 TC22=0-100 UE21=477+22 GV22=357-13 TZ21=318+9 GC21=235+5 UE19=0-10 TZ19=0-19 VL22=0-53 PE21=196-16 PM19=160+2 GC19=128+9 CH19=97+6 PM21=110-20 VL21=89-10 GV21=89-10 VL19=28+6 GV19=24+5 MT19=33-4 PE19=17-12
17Pavlova EleonoraBUL 121730 1716+22+820TC22=409+40 PC22=296+23 EE22=46+6 BG21=514+23 PA21=343+16
18Mara StraffeliniITA 20334 1695-3+149EE22=380+16 TC22=105-40 PC22=0-113 GV22=409+16 FB22=381-3 GV21=342+6 VL22=290+3 VL21=0-16 PM19=0-18 PE19=0-20 OK22=0-43 VL19=50+4 GV19=26+1 PA19=21-1 BG19=6-3
19Vojtech ZimaCZE 30500 1650-6-5GC22=442+6 TC22=267-20 SG22=234-10 EE22=228-6 TZ22=52-26 PC22=0-153 UE21=370-12 RA21=296-10 RB22=289-20 RB21=258-10 TC19=0-9 TZ21=0-44 SG19=174+6 MT19=168+10 GC19=149+1 LM19=137+3 WE19=134+6 RA22=151-36 TZ19=109-3 UE19=92-4 CH19=91-6 PC19=62 VL19=33-1 GC21=55-31 GV19=7-5
20Tiberiu FurtesROU 159663 1519+21+733TC22=389+40 SG22=347+13 PC22=0-56 VL22=321+80 GV22=305+80
21Jakub WisniewskiPOL 53852 1484-10-290
UE21=519+32 GC21=509+31 CH19=127+25 TZ19=123+14 UE19=68+8 VL19=31+5 MT19=0-1 GV19=0-2 GC19=0-5 JE19=30-4 SG19=0+3
22Florian WinkerGER 19726 1478+7+416PC22=554+56 EE22=350+33 TC22=0-43 CH19=168+4 WE19=162+5 MT19=127-4 VL19=56+10 GV19=54+10
23Wieslaw MojPOL 53792 1470-2+159TZ22=472+23 GC22=0-23 SG22=0-23 GC21=459+31 TZ21=241+9 UE19=138+8 GC19=87 SG19=69+4 UE21=0-25 TZ19=60-3
24Robert SifleetUSA 76126 1462-12-268CE22=0-6 CA21=512 CE21=429 SI19=198-1 MT19=136-4 SI21=128-10 WE19=107-3 KO19=0-8 KO21=0-16
25Bernard OkrentPOL 161698 1438-7+25GC22=111-6 TZ22=0-40 SG22=0-40 FB22=524+43 VL22=498+50 GV22=201+20 OK22=57+20
26David MesarosROU 162526 1432+65+1079JE22=453+13 PC22=263+70 TC22=227+53 GV22=279+70 RA22=0+10 VL22=0-6
27Daniel BildeaROU 79143 1401-2+205PC22=280-3 TC22=207-13 EE22=0-16 RA22=544+16 MT19=163+4 WE19=125+1 GV22=123-30 PA19=32-2
28Piotr BryjaPOL 119523 1388+162+1388PC22=479+163 SG22=591+43 JE22=102+10

29Eligio BauITA 121323 1364-6+109PC22=213-20 EE22=0-30 GV22=435+66 VL22=412+60 GV21=173+13 VL19=40 VL21=0+10 GV19=0-8
30Radu VasilescuROU 113412 1316+109+1214TC22=535+126 PC22=463+140 TC19=39+10 PC19=0+3
31Stanislaw KubitPOL 53811 1314-12-94TZ22=328+6 GC22=0-43 TZ21=433+9 GC21=369+5 WE19=174+13 GC19=142+2 MT19=114+1 VL19=0-10 PC19=0-13 TZ19=0-19 UE19=0-27 RB22=0-80 RA22=0-90 UE21=120-19 TC19=81+2 GV19=46+3
32Werner AckermannGER 19209 1282+18+619TC22=490+66 EE22=107+20 FB22=288+6 VL22=229+33 MT19=60-13 GV19=42 VL19=0-10 OK22=0-16 WE19=0-20 GV22=0+3
33Alain RouxFRA 60174 1238+5+334PC22=396+40 TC22=146-6 GV22=331+23 PM21=212-3 CH19=79-1 PC19=74+2 GV19=4-6 TC19=0-5 VL19=0-8 PE21=0-40 PM19=65-3 MT19=47-9 PE19=41-5 WE19=24
34Jaromir OrelCZE 30495 1211-8+26TZ22=407+23 SG22=121-6 GC22=60+3 RA21=224-10 LM19=173+1 GC21=189-19 TZ19=160 PC19=0-11 UE21=0-41 GC19=115-5 CH19=115-6 TZ21=127-29 SG19=101-3 RB21=90-13 TC19=75 UE19=40-15 WE19=33-10 MT19=38-25
35Omar Al SaloumFRA 128074 1188-3+153JE22=524 TC22=0-63 PC22=0-70 PM21=467+6 MT19=105+42 JE19=98+8 CH19=44+25 UE19=33+7 PE19=0-5 PE21=0-33 PM19=29-3
36Ondrej VysokyCZE 119564 1187-3+195EE22=274+30 RB21=514+23 RA22=219+6 RB22=111 UE19=47+14 GV22=71-23 RA21=0-3 VL22=0-40 OK22=0-56 GV19=17+8
37Fred TerzianUSA 90048 1185-15-117
KO21=509+10 CA21=307+3 KO19=222+7 CA20=160-2 SI19=0-6 SI21=0-10 KE20=0-15
38Daniel PetcuROU 79239 1032-14-193
BG21=427-3 PA21=427-3 TC19=87+6 PA19=52+2 PC19=38+2 BG19=0-3
39Theo LauraFRA 71432 1016+23+457PC22=513+90 JE22=0-43 PM21=314+6 PM19=118+18 PE19=64+12 MT19=0+12 VL19=0-2 PE21=0-16 GV22=0-20 VL22=0-50
40Peter BrocksUSA 25511 1012-5+65CE22=302+3 SI21=254 CA21=206-3 KO21=129-3 SG19=120 TZ19=116-4 CE21=0-5 KA22=0-10 KE20=0-15 CA20=0-18 GC19=0-25 MT19=0-35 LM19=104 CA22=104-6 SI19=66-3 KO19=56-2 UE19=61-11 WE19=42-6
41Dave ParsonsUSA 25507 1003-11-57
CA21=408+13 CA22=331+6 KE20=235+12 KO19=0+2 SI19=0+1 CA20=0-2 KO21=0-3
42Arne KarosGER 19736 943-6 0
OK22=525+50 FB22=335+33
43Miroslav FisrCZE 131523 940+9+299SG22=290+13 RB22=600+53 RA22=0-16
44Ivan TregerSVK 24516 913-16-168EE22=0-50 PC22=0-63 RB21=427+23 RA22=391+33 MT19=56+21 RB22=52+3 WE19=14+9 RA21=0-3
45Jiri BlazekCZE 30514 861-14-178SG22=0-20 RA22=357+13 RB22=249+3 SG19=159+6 UE19=110-1 LM19=70 GV19=28-2 VL19=0-8 WE19=0-22 TZ19=0-22 MT19=0-25 CH19=0-34 GC19=23-14
46Elisa VanzoITA 100780 795+27+311PC22=380+70 JE22=0-23 TC22=0-60 OK22=336+13 FB22=149-6 JE19=57-4 VL19=0-6 GV19=0-6 MT19=0-17 CH19=0-35 GV22=0-53
47Ian KaynesGBR 29359 793 0+98EE22=441+53 TC22=0-83 PC22=0-113 FB22=195-13 RB21=174 KO19=166+2 SI19=132+3 KA22=129 TC19=0-1 GV19=0-2 KE20=0-4 BG19=0-5 PA19=0-7 CA22=0-10 PE19=0-11 PM19=0-12 CH19=0-22 VL22=0-23 MT19=0-24 RA22=0-26 RB22=0-46 GV22=0-50 OK22=0-50 UE19=92+13 CA20=81-2 RA21=79-6 TZ19=54+5 SG19=43+7 GC19=23+1 VL19=9
48Eduard BouleanuROU 160514 779+142+779JE22=381+30 PC22=163+100 TC22=45+60

49Anatolie GudumacROU 165450 778+141+778TC22=625+143 SG22=0+10

50Jack GreeningUSA 129682 749-13-164
CA20=399+20 KE20=313+17
51Dan-Adrian VasilescuROU 113414 740+6+136TC22=470+66 PC22=0-80 MT19=94-8 TC19=69 BG19=62 LM19=53-3 PC19=44-2 SG19=0-11 JE19=0-14 CH19=56-14 PA19=36-1
52Tudorel DumitruROU 102202 723+42+378TC22=287+66 PC22=0+23 RB22=170+33 RA22=116+30 TC19=0-1 PC19=0-1
53Miroslav DrmlaSVK 24551 718+92+640PC22=313+113 TC22=166+73 EE22=0+3 CH19=26+20 MT19=0+4
54Eugen PopROU 79142 713-20-257TC22=85-20 PC22=0-96 RB22=407+6 CH19=184+30 MT19=69+14 RA22=82-26 LM19=36+4 SG19=0-3 PA19=0-6 GV22=0-53 TC19=26+1 VL22=47-26 BG19=21-1 PC19=14+1
55Slawomir MasarczykPOL 158866 711+8+157TZ22=170+10 GC22=0-10 SG22=0-13 RA22=485+63 RB22=0+6
56Siegfried PuttnerGER 19219 709-16-83
OK22=454+16 FB22=242-3
56Bernard TrachezFRA 60209 709-13-68
PE21=527+36 PE19=135+18 PM21=0-3 PM19=0-4
58Hugo Desloges- BasileFRA 60282 679-9 0
GV22=563+103 VL22=0+10 PM21=0+3
59Grzegorz PawlakPOL 159307 669+131+669TZ22=600+53 GC22=0+16

60Maurizio TomazzoniITA 20012 647+37+322PC22=330+90 TC22=0-16 VL21=342+20 BG19=26-3 PM19=17-5 GV22=0+3 VL19=6-6 MT19=20-20 PA19=0-8 GV19=0-13 CH19=0-22 PE19=0-22 OK22=0-23 VL22=0-33 FB22=0-36
61Stanislaw RajcaPOL 94371 633+114+624JE22=595+33 GC19=0+5
62Nathan LauraFRA 60175 629-18-129
PE21=475+10 PC19=80+4 CH19=68+1 JE19=71-4 TC19=0-8 MT19=0-32 PM21=0-36
63Enrico PolinITA 134689 611+1+69JE22=335-3 TC22=0-13 PC22=0-83 GV21=257+10 MT19=109+38 VL19=37+12 CH19=0+8 VL21=0-10 VL22=0-16 GV22=0-70
64Per FindahlSWE 24737 606-8 0
CA22=583+20 KA22=0+3
65Alexandre TrachezFRA 60171 597+25+230PC22=230+60 TC22=65+23 EE22=0+6 PE19=171+12 GV19=37+5 PM19=0-12
66Viktoria DrmlovaSVK 24655 583+46+339JE22=242+10 PC22=122+63 TC22=0-13 JE19=125+19 MT19=0+15
67Aurel PopaROU 107126 580+17+159SG22=428+26 TC22=0-30 PC22=0-60 MT19=132+21 LM19=87+6 CH19=50 BG19=31 SG19=17 PA19=0-4 TC19=0-9 RB22=0-23 GV22=0-26 VL22=0-26 RA22=0-40 PC19=8-1
68Laura KozuchovaSVK 80118 569+11+135JE22=288 JE19=138+19 MT19=80+44
69Ventsislav MinevBUL 92389 566-15-58PC22=0-56 PA21=514+16 BG21=90 PA19=0+2
70Robert ChampionFRA 60142 561-15-57
PM21=416+36 PE19=100+18 PM19=0+7 PE21=0-16
71Shigeru KanegawaJPN 27484 556-25-169
CA20=318+12 KE20=80+4 CH19=32+33 MT19=29+35 WE19=0+13
72Igor MiertusSVK 24527 531-5 0
RB22=472+53 RA21=0+3 RB21=0+3
73Daniela SerenGER 19630 524-7-12
FB22=453+36 MT19=0+14 OK22=0+13 CH19=0+8
74Mike RichardsonUSA 115453 513-23-130
CA20=239+4 KE20=157+2 KO19=111 CE21=0+2 SI19=0-1 CE19=0-1
75Vaclav LevyCZE 30520 491-7-28
RA21=517+26 RB22=0-6 RA22=0-46
76Antonio BorchiaITA 20330 490+22+170EE22=168+46 PC22=0+6 TC22=0-16 GV22=227+60 VL22=0+23 VL21=0+10 CH19=0+3 GV19=0-3 FB22=0-6 MT19=0-8 OK22=0-20 VL19=0+1
76Reinhard MangAUT 81319 490-34-293
CH19=139+10 SG19=133+8 MT19=123+10 UE19=82 TZ19=33-8 LM19=0-3 WE19=0-12 GC19=0-25
78Jan KastlCZE 162664 485-6 0
RA22=425+60
79Jean-Marie ChabotFRA 60143 484-20-90
PE21=382+16 GV19=44+10 PM21=59-6 VL19=0+3 PE19=0-7 PM19=0-17
80Mickael RigaultFRA 60241 481-15-59
PM21=365+16 PE19=124+14 PM19=0-12 PE21=0-26
81Piotr JarkiewiczPOL 67970 473-20-96EE22=0+3 TC22=0-80 UE21=298+35 TZ21=203+25 GC21=0+12 RB21=0-3 RA21=0-20
82Remigio LucchiniITA 20126 466-29-165
VL21=257+10 CH19=150+21 VL19=43+10 WE19=0-3 MT19=0-22
83Adrian DraghiciROU 79135 445-6 0
RB22=328+46 RA22=48+23
84Fritz MangAUT 44187 443-36-251
CH19=121+21 MT19=94+22 SG19=101+10 TZ19=88+6 LM19=19+4 UE19=0-8 WE19=0-12 GC19=0-23
85Clarisse TrachezFRA 60173 442-7+5PC22=147+26 TC22=0-16 UE19=131+13 PM19=136+4 TZ19=40 MT19=0-3 CH19=0-7 PE19=0-13 GC19=0-16
86Franco BrumatITA 20291 438-15-53
VL22=351+66 GV19=22+9 GV22=0-10
87Johan LauraFRA 128073 428+17+147JE22=195 PC22=0-13 TC22=0-33 PE21=266+43 PM21=0+13 PE19=0+3 GV22=0-13 VL22=0-33
88Alain BesseFRA 60212 427-12-25
PE21=336+36 PM19=41+14
89Christian AndristSUI 11127 417-15-57
OK22=382+23 VL19=23+9 FB22=0-20
90Antonin RicouFRA 60284 413-5 0
PE21=266+46 GV22=97+30 VL22=0-26
91Boguslaw KudasPOL 54075 403-46-347PC22=0-93 TC22=0-96 UE21=334+22 GC19=121+21 TZ19=95+19 TZ21=50-2 UE19=0-7 GC21=0-15 RA21=0-20 RB21=0-26
92Costache AndreeaROU 114513 379+72+353PC22=247+106 VL22=0+26
93Hugo Bazile-DesgorgesFRA 60282 364-24-152
PE19=183+25 PM19=88+15 PE21=57-16 CH19=0+8 MT19=0+4
94Valentin HristovBUL 16179 350-1 0
BG21=343+13 PA21=0-6
95Andrei AncaROU 111897 334-35-238PC22=64-3 PC19=86+3 TC19=63+1 PA19=57+4 BG19=56+3
95Klaus MullerGER 105072 334-37-248
MT19=154+20 PE19=112 VL22=108 PM19=76-3 GV19=35+4 VL19=11+1 GV22=0-26 CH19=0-32 FB22=0-63 OK22=0-63
97Wolfgang HofsGER 19343 323-27-190
PM19=148+14 PE19=147+14
98Viorel CiucuROU 79247 322+7+47PC22=122+60 TC19=95+9 PC19=32+4
99Brian VannestUSA 25474 295+1 0
KA22=280+6 KO21=0+6 CA21=0+3
100Friedrich WankerlGER 19486 290-12-108
OK22=289+3 VL19=19-1 GV19=0-9 MT19=0-11
101Edith MangAUT 44192 287-26-172
UE19=162+12 GC19=80 TZ19=67-1 MT19=15-13 WE19=0-3 CH19=0-32
102Fritz SteubeGER 65968 286+1 0
OK22=243+33 FB22=0+10
103Carlos Lammersmann GonzalesGER 143208 285+87+285JE22=149+13 PC22=47+76

104Pavel ProchazkaCZE 139619 279+22+115EE22=76+40 RA21=151+20 UE21=0+5 RA22=0-13
105Simeon VintileanuROU 83036 274+25+132SG22=177+16 TC22=0+10 PC19=56+11 TC19=0+4
105Hristofor HitkovBUL 139394 274+1 0
BG21=258+13 PA21=0+3
107Valery GoryninUKR 103022 272-27-161
TZ19=130+27 GC19=46+15 UE19=26+15 WE19=0+13
108Jan KabacinskiPOL 54012 270-23-143
CH19=156+12 LM19=120+5 MT19=42-9 GC19=12-12 SG19=0-16 TZ19=0-17 UE19=0-23
109Slomka EugeniuszPOL 53907 267-28-162
UE19=145+12 GC19=101+4 TZ19=12-7
110Kacper KadlubowskiPOL 131100 248-3-23
UE21=227+25 UE19=12+13 TZ21=0-29
111Matej HudakCZE 160719 246-1 0
RB22=210+36
112Alfred AndristSUI 10974 245-13-55
OK22=150+10 FB22=56-3 VL19=26+7 MT19=0+8 CH19=0-9
113Heinz BleuerSUI 11524 234-24-145
WE19=143+11 CH19=103 GV19=20-2 VL19=4-4 MT19=0-41
114Szymon BankiewiczPOL 79294 222-22-130
TZ19=102+19 GC19=74+14 CH19=0+10 JE19=0+3
115Geralyn JonesUSA 90549 218+2+3CE22=0+3 CA22=205+10
116Dawid KarpowiczPOL 53849 216-21-118
JE19=167+15 GC19=39+7 TZ19=0-5 UE19=0-7
117Boby Florian BuligaROU 108428 214+3+13PC22=0+13 VL22=138+60 GV22=0+3
118Ema KozuchovaSVK 70766 213-10-39JE22=56-6 JE19=152+17 MT19=0-6
119Marek LysakowskiPOL 53813 212-23-116
MT19=141+54 CH19=0+22 UE19=0+6 TZ19=0+2 GC19=0-13
120Genko PetrovBUL 80200 207-39-222EE22=0-30 PC22=0-80 PA21=258-6 BG19=52+6 PA19=26+4 BG21=0-23
121Andreas RinkGER 75534 203-6-23TC22=0+13 PC22=0-36 OK22=196+30
122Didier ChevenardFRA 60129 201-14-51
PE21=103+10 PM19=100+11 PM21=0-23
123Pierre ChaussebourgFRA 60062 195+1+24
PM21=161+26 PE19=52+2 PE21=0+6 PM19=0-4 GV19=0-4 PC19=0-7 WE19=0-9 VL19=0-10 MT19=0-18
124Norbert HeissAUT 44186 193-23-99
LM19=154+17 CH19=15+22 TZ19=0+2 MT19=0-7 UE19=0-10
125Pavol PolonecSVK 80178 191-24-101
CH19=144+47
126Kamil WrotniakPOL 140646 177-5-6
UE21=155+22
127Jan WojtakPOL 53825 173+9+65TZ22=91+6 TZ19=81+3 UE21=48 GC21=0+2 GC19=0-13 UE19=0-20 TZ21=0-25
128Stefan ChiscopROU 165281 163+62+163PC22=80+83

129Paul SerenGER 135664 158-6-19
OK22=103+16 CH19=21+18
130Renaud MassonFRA 60279 153-14-66
PM19=118+23 PE21=0+6 PM21=0+6
131Romeo SartoriITA 20284 150-48-273EE22=0-16 PC22=0-80 VL22=169+30 VL19=47+8 GV19=7+2 GV22=0+3 VL21=0-10 GV21=0-10
132Hariton DorobantuROU 94245 148-21-97
JE19=111+4 TC19=45+7 SG19=0+5 PC19=0-1 CH19=0-7 MT19=0-16
133Vojtech KamenickyCZE 91469 145-6-11
RA22=185+23 GC19=0-2 RA21=0-10 TZ19=0-12 UE19=0-16 RB22=0-23
134Hieronim MorgalaPOL 54173 141-20-87
GC19=94+18 TZ19=19+9 UE19=0+1
135Michael BleuerSUI 11851 134-16-72
CH19=109+25 WE19=0+3 MT19=0-3
136Eliott CrosnierFRA 117945 125-18-83
PE19=88+19 PM19=52+15 PM21=0-16 PE21=0-33
137Dmitro ChornyyUKR 84059 119-16-64
WE19=88+24 JE19=0+7
138Uwe SondhaussGER 19794 118-3+5
FB22=102+16
138Nikolas JurockoCZE 131537 118-7-20
RB22=111+13 RB21=0-3 RA22=0-3
140Leon RinkGER 129837 106+50+106PC22=0+66 TC22=0+40

141Ivan MadalinROU 114515 101-28-129
PA19=47+6 BG19=46+5 TC19=0-3
142Emil AtanasovBUL 16084 80+1-9
PA21=90-6 PA19=6+1 BG19=0-1 BG21=0-10
143Cyprian BlaszczykPOL 53816 79-1-12
TZ21=88+5 UE19=19+6 TZ19=0-4 GC19=0-6 UE21=0-29
144Vanessa VeskovaBUL 92388 74-19-93
BG19=67+7
145Ewald StawinogaPOL 53809 71-11-43
UE19=54+18 TZ19=0-1
145Federico VassalloITA 108557 71-8-36
CH19=74+23 JE19=0-12 MT19=0-14
147Christopher MortonGBR 130632 69-9-36
SG19=55+14
148Zofia JarkiewiczPOL 143138 60+42+60PC22=0+60

149Zorin ValeanuROU 111899 59+16+34PC22=0+43 MT19=0+16
150Oliver FurjesROU 165282 56+40+56TC22=0+56

151Christophe GadalFRA 128098 54-23-94
GV19=40+10 VL19=0+4
152Robert Stefan SalisteanROU 165108 53+38+53TC22=0+53

153Nils FinkeGER 29833 51-24-96
JE19=84 GV19=0-5 VL19=0-5 MT19=0-23
153Jiri RudolfCZE 17097 51-9-32
TZ19=26+12 GC19=0+8 UE19=0+5
155Rene PfisterSUI 12092 47-23-81
VL19=37+8 GV19=0+2
156Milosz TomeckiPOL 68716 46-10-27
GC19=33+13
157Nadiia ArkhypskaUKR 113277 44-17-57TZ22=0-6 GC22=0-16 WE19=51+16 JE19=0-1
158Nick FinkeGER 19189 43-10-24
MT19=24+25 CH19=0-6
159Viorel SalisteanROU 79141 42-18-52
PA19=42+3 BG19=0-3
160Paolo PeriniITA 20276 37-27-82
VL19=45+8 MT19=0-8 CH19=0-8
160George ArghirROU 133569 37-11-24PC22=0+6 TC19=20+7 PC19=0+4
162Miroslav PolonecSVK 80119 34+17+28EE22=0+30 WE19=0+4
163William DamerellSUI 12459 33-12-20
MT19=0+26 CH19=0+7
164Frantisek KratenaCZE 30494 30-11-17
MT19=51+8 CH19=0-29
165Jaouen RigaultFRA 114581 29-4 0
PE21=0+16 PM21=0+13
166Kristin WinkerGER 108251 26+1+11EE22=0+16 PM19=0+7 PE19=0+3
166Dominik SkowronPOL 160294 26+24+26GC22=0+20 TZ22=0+6

168Michele DelfabroITA 20038 21-19-40
GV19=15+6
169George DutaROU 109740 20-16-27
BG19=16+3 PA19=0+1
170Rafal TenusPOL 53815 19-12-13
UE19=0+9 GC19=0+9 TZ19=0+1
171Ionut SavaROU 113408 17-16-19
PC19=26 TC19=0-2 WE19=0-7
172Iga GozdekPOL 53844 16+18+16EE22=0+16

172Gabriela VisoiuROU 163332 16-6 0
GV22=0+16
172Nectarie TotanROU 165340 16+18+16PC22=0+16

175Stanislaw BochenskiPOL 54206 15+1+7SG22=0+10 SG19=0+4 UE19=0+1
176Laurentiu AncaROU 79137 13-13-15
TC19=8+4 PC19=0+1
176Gabriel Vasilescu RaduROU 132995 13-20-22
PA19=11+2
178Michel PillerFRA 60211 10-8 0
PE21=0+10
178Ernst HuberGER 78441 10-8 0
OK22=0+10
178Zuzanna PiechaczekPOL 160315 10+12+10GC22=0+10

181Antoni DlugopolskiPOL 108035 9-11-1
TZ21=0+9
182Angel-Libera IaconoITA 124460 7-5 0
CH19=0+13 MT19=0+1 VL19=0-1 GV19=0-2 JE19=0-4
182Fabio DumitruROU 135298 7-13-6
PC19=0+7
184Christian WinkerGER 19725 6-25-24TC22=0-6 VL19=14+1 GV19=0-3
184Stanislaw PazdziorekPOL 53812 6-14-4
UE19=0+4 TZ21=0+2
184Mike MckeeverUSA 250091 6-5 0
SI21=0+6
184Maksymilian SiodmokPOL 160802 6+6+6GC22=0+6

188Bartosz GuziukPOL 83001 3-5-2
TZ19=0+3
188Radu PetrescuROU 165451 3+2+3TC22=0+3

188Karolina PiechaPOL 165544 3+2+3TZ22=0+3

191Yves BelletFRA 60228 2-5-1
PM19=0+2
192Jozef KeselakSVK 24610 1-6-2
LM19=0+1

Return to summary for 01/09/2022