FAI Free Flight World Cup 1993

Results of Oleg Antonov Cup


Held on 24 July 1993 in Ukraine . World Cup code:AN
Last update of this page: 3 Jan 2000


F1A

  1  Victor Chop          UKR 
  2  Anatoly Litvyakov       YAK 
  3  Sergey Pankov         RUS 
  4  Alexandr Neustroev      RUS 
  5  V Gorinin           UKR 
  6  Sigitas Yakutis        LIT 
  7  Igor Yablonovsky       UKR 
  7  Vladimir Polevoy       UKR 
  9  Victor Stamov         UKR 
 10  Vladimir Bardin        UZB 
 11  Sergey Renyga         UKR 
 12  Victor Besarab        UKR 
 13  Yury Titov          RUS 
 14  Valery Lazarevich       UKR 

F1B

  1  Igor Pavlyuchik        UKR 
  2  Oleg Todosev         UKR 
  3  Vladimir Malishev       RUS 
  4  Sergey Petrovsky       RUS 
  5  Stepan Stefanchuk       UKR 
  6  Eugeny Gorban         UKR 
  7  Alexander Andrjukov      UKR 
  8  Vladimir Yakovenko      UKR 
  9  Vladimir Belyaev       UZB 
 10  Albert Banin         KAZ 
 11  Yury Blagevich        UKR 
 12  Yury Dobrinski        RUS 
 13  Andrey Khrebtov        RUS 
 14  Igor Vivchar         UKR 

F1C

  1  Alexandr Mihailenko      RUS 
  2  Leonid Fuzeev         RUS 
  3  E Domrovolsky         UKR 
  4  Sergey Rahmankin       RUS 
  5  Konstantin Krikun       RUS 
  6  Vyacheslav Alexandrov     UKR 
  7  Michail Tsiryulev       RUS 
  8  A Toloknov          RUS 
  9  Igor Pishkin         RUS 
 10  Vadia Shinkarev        RUS 
 11  Eugeny Verbitsky       UKR 
 12  Vladimir Barbanov       MOLD
 13  Oleg Grishkov         UKR 
 14  Yaroslav Vasilev       BELR