FAI Free Flight World Cup 2015

FF WCup

Results of Free Flight Latvia Cup


Organised by Latvia on May 15-16 at Blagodatnoe in Ukraine. World Cup code:LV
Last update of this page: 20 July 2015

F1A 8 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Vasil BeschasnyiUKR 50 180 150 180 180 180 870
2Nikolay SadchikovUKR 40 150 150 180 171 180 831
3Denis YaremenkoUKR 30 180 150 65 180 149 724
4Andrey KoropatovUKR 25 180 44 100 180 180 684
5A BezchasnyyUKR 0 180 4 64 180 92 520
6R LavrinovUKR 0 172 0 0 0 0 172
7V ChigirUKR 0 108 0 0 0 0 108
8V LazarevichUKR 0 27 0 0 0 0 27

F1B 14 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Evgeniy Gorban-jrUKR 51 180 150 180 180 180 870
2Oleg KulakovskyUKR 41 180 150 180 180 167 857
3Evgeny GorbanUKR 31 180 150 180 180 153 843
4Vladimir VivcharUKR 26 180 150 180 180 144 834
5Yuriy BlazhevychUKR 20 180 150 180 180 135 825
6Alexander KulakovskyUKR 19 180 150 180 180 92 782
7Anastasia VivcharUKR 18 143 80 180 180 180 763
8A ZastavenkoUKR 0 180 150 180 102 0 612
9S MolchanovUKR 0 180 150 65 180 0 575
10V StarostenkoUKR 0 180 150 136 0 0 466
11V Gonharenko (J)UKR 0 180 65 130 0 0 375
12I VivcharUKR 0 170 150 0 0 0 320
13R Saman (J)UKR 0 174 0 0 0 0 174
14M KovalenkoUKR 0 73 0 0 0 0 73

F1B-Junior 2 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1V GonharenkoUKR 50 180 65 130 0 0 375
2R SamanUKR 0 174 0 0 0 0 174

F1C 3 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1O GriskovUKR 50 180 150 115 116 180 741
2V GypolenkoUKR 40 180 150 22 0 0 352
3V AleksandrovUKR 0 23 150 176 0 0 349

[FF World Cup results for 2015] - [Jury report on Free Flight Latvia Cup] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes