FAI Free Flight World Cup 2011

FF WCup

Results of 31st Antonov Cup


Held on July 8-9 at Kyiv in Ukraine. World Cup code:AN
Last update of this page: 20 August 2011

F1A 24 flew

  1 Roman Fedyshin        UKR  900 +246
  2 Yuri Titov          RUS  900 +182
  3 Victor Stamov         UKR  900 +45
  4 Pavel Khoroshev        RUS  896
  5 Vasily Beschasny       UKR  889
  6 Alexey Khoroshev (J)     RUS  867
  7 Yury Grushkovskiy       UKR  847
  8 Garry Mkrtchan        RUS  844
  9 Mikhail Lazarev        UKR  829
 10 Victor Chop          UKR  812
 11 Vitalyy Garazha       UKR  810
 12 Denis Yaremenko (J)      UKR  806

F1A-Junior 5 flew

  1 Alexey Khoroshev       RUS  867
  2 Denis Yaremenko        UKR  806
  3 Oleksiy Romanykov       UKR  744

F1B 21 flew

  1 Oleg Kulakovsky        UKR  900 +420 +349
  2 Oleksandr Kulakovsky     UKR  900 +420 +330
  3 Viktor Starostenko      UKR  900 +420 +301
  4 Oleksandr Shagun       UKR  900 +346
  5 Ismet Yurtseven        TUR  900 +240
  6 Anton Gruzdev         UKR  900 +163
  7 Anastasia Vivchar       UKR  894
  8 Yuriy Blazhevych       UKR  887
  9 Mukola Buchkov        UKR  885
 10 Artem Yaroshuk        UKR  872
 11 Anatolyi Zastavenko      UKR  862

F1B-Junior 1 flew

  1 Sergiy Popov         UKR  669

F1C 14 flew 8 full scores

  1 Dmytro Stakhanov       UKR  900 +420 +372
  2 Vyacheslav Aleksandrov    UKR  900 +420 +340
  3 Artur Kaitchuk        RUS  900 +413
  4 Victor Tymoschenko      UKR  900 +400
  5 Mukola Ploskyh        UKR  900 +396
  6 Mikhail Kharitonov      RUS  900 +367
  7 Oleg Grishkov         UKR  900 +318

[FF World Cup results for 2011] - [Jury report on 31st Antonov Cup] -[FF World Cup results index]This page produced by Ian Kaynes
Access to the FAI Web Site is governed by the terms and conditions which can be read by clicking here.